Όροι Χρήσης

Συμμετέχοντας και διαβάζοντας στις Υπηρεσίες Coaching, αναγνωρίζετε ότι δεν έχω άδεια Ψυχολόγου ή Επαγγελματία Υγείας, και ότι οι υπηρεσίες μου δεν αντικαθιστούν τη φροντίδα Ψυχολόγου ή άλλων Επαγγελματιών Υγείας. Η πνευματική καθοδήγηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ή να αντικαταστήσει ψυχολογική συμβουλευτική ή οποιοδήποτε άλλο είδος θεραπείας ή ιατρική συμβουλή.

Εάν αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε κρίση ψυχικής υγείας ή αισθάνεστε αυτοκτονικές τάσεις, επικοινωνήστε αμέσως με τη Γραμμή Πρόληψης Αυτοκτονίας στο 1018

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Διατηρώ το δικαίωμα να ακυρώσω και να τερματίσω συνεδρίες ή συμφωνίες αν ο πελάτης δεν είναι πρόθυμος να κάνει την εσωτερική εργασία του, ή να σεβαστεί τη σχέση coaching. Ο σεβασμός της σχέσης coaching επίσης συμπεριλαμβάνει ότι ο πελάτης έχει καλή σχέση με την TwinFlamesUniverse και τους πνευματικούς μου δασκάλους, τον Jeff και τη Shaleia.

Δεν θα προστεθεί επιπλέον χρόνος στη συνεδρία σας σε περίπτωση αργοπορίας. Εάν καθυστερήσετε περισσότερο από πέντε λεπτά για μια συνεδρία, η συνεδρία σας θα χαθεί. Εάν πρέπει να επαναπρογραμματίσετε, επικοινωνήστε μαζί μου τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το ραντεβού μας.

Καταχωρίστε μια έγκυρη διεύθυνση email που ελέγχετε συχνά.

Όλες οι συνεδρίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί, αλλιώς χάνονται.

Όροι Τάξης/Ομαδικού Coaching

Μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή. Λόγω της φύσης των υπηρεσιών, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων. Οι χαμένες τάξεις δεν θα αναπληρωθούν.

Με την εγγραφή στις τάξεις Ομαδικού Coaching, ο κάθε μαθητής συμφωνεί να σέβεται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των άλλων μαθητών.

Εάν αφαιρέσω οποιονδήποτε μαθητή για οποιονδήποτε λόγο (δείτε παρακάτω), θα επιστρέψω το υπόλοιπο των αχρησιμοποίητων τάξεων, αλλά η PayPal θα διατηρήσει τις χρεώσεις της. Δεν θα επιστρέψω τις χρεώσεις της PayPal.

Το Ομαδικό Coaching είναι ένας ιερός χώρος. Μαθητές θα απομακρυνθούν αν σκόπιμα καλλιεργούν μίσος, είναι τοξικοί, αποδιοργανωτικοί, και παίρνουν από την τάξη και την εμπειρία των μαθητών αντί να προσθέτουν σε αυτές.

Απολύτως καμία ηχογράφηση οποιουδήποτε είδους, είτε πρόκειται για βίντεο, ήχο ή άλλο τρόπο. Βέβαια, αν επιθυμεί ο μαθητής μπορεί να κρατάει χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες σημειώσεις.